Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 86/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-04-03

A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Samorządowe...
przyznania A. W. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny babcią Natalią W., Organ odwoławczy...

II SA/Ke 170/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-04-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 grudnia 2013r. znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z dnia 30 grudnia 2013 r. znak...
. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego i w tym zakresie orzekło o odmowie ustalenia J. S. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji...

II SA/Ke 350/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-08-26

Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji; II. stwierdza...
M.R. od decyzji wydanej z up. Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] orzekającej o odmowie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością...

II SA/Ke 647/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-08-26

Odwoławczego z dnia 14 stycznia 2014 r. znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji; II. stwierdza...
. I. od decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] odmawiającej przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością...

II SA/Ke 2/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-01-22

Odwoławczego w K. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z [...] , znak: [...], Samorządowego Kolegium Odwoławcze...
specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad matką J. S.. Do wniosku dołączył orzeczenie z 1 marca 2013 r. o zaliczeniu J. S. do osób ze znacznym...

II SA/Ke 367/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-08-26

Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego I. oddala skargę; II. przyznaje od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu...
w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy z dnia [...] znak: [...] o odmowie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane...

II SA/Ke 345/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-06-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego I. oddala skargę; II. przyznaje od Skarbu Państwa...
odwołania A. H. od decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy z dnia [...] w sprawie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego wnioskowanego na M.B. oraz składek...

II SA/Ke 366/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-08-26

Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego I. oddala skargę; II. przyznaje od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu...
decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy z dnia [...] o odmowie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane w następującym stanie...

II SA/Ke 265/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-06-26

19 lutego 2014 r. znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji; II. stwierdza, że zaskarżona...
Gminy Ł. z dnia 23 grudnia 2013 r. odmawiającej przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku...

II SA/Ke 1069/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-01-23

Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...], po rozpatrzeniu...
odwołania J. K. od decyzji Wójta Gminy z dnia [...] odmawiającej prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   35