Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 821/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-07

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
regulujących warunki przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Udzielił też pouczenia, że w celu zachowania ciągłości wypłat celowym jest złożenie wniosku o to świadczenie...

II SA/Go 917/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-14

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
2013 r. I.P. złożyła w organie pierwszej instancji wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki...

II SA/Go 730/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
świadczenia pielęgnacyjne oraz o treści przepisów regulujących warunki przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Udzielił też pouczenia, iż w celu zachowania ciągłości...

II SA/Go 987/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-11

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad matką M.Z.., Decyzją z dnia [...] sierpnia...

II SA/Go 33/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. uchyla decyzję...
. W dniu 18 lipca 2013 roku P.P. złożył w Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku rezygnacją z pracy zarobkowej...

II SA/Go 938/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-20

ze skargi K.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla...
. nr [...]. Aktem tym organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Burmistrza Gminy odmawiającą skarżącej przyznania od [...] lipca 2013 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Go 150/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-30

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
. decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne oraz o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i nowego świadczenia w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Go 920/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
, decyzję organu I instancji o odmowie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wynikający z akt administracyjnych stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco...

II SA/Go 702/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-03

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję. Wnioskiem z dnia...
[...] marca 2013r. A.D. zwróciła się do Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką - L.K....

II SA/Go 37/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-24

[...] października 2019 r. o przyznaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2019/2020 od dnia [...] listopada 2019 r. do [...] października 2020 r. na H.C....
Ponadto ustalono, że A.W-G. obecnie pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy., W związku z prowadzonym postępowaniem, organ I instancji wezwał stronę do uzupełnienia wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   19