Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 119/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-21

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłki opiekuńczego oddala skargę. I.S. (powoływana dalej...
instancji') z dnia [...] stycznia 2021 r. [...]. odmawiającą skarżącej przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania opieki...

II SA/Go 322/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-10-06

r. Ostateczną decyzją z dnia [...] sierpnia 2018 r., nr [...] Prezydent Miasta przyznał M.Ś. prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na męża na okres od [...] lipca...
2018 r. do [...] października 2018 r. w wysokości 520 zł miesięcznie. Następnie w związku z kolejnymi wnioskami strony o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego na męża...

II SA/Go 821/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-07

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
regulujących warunki przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Udzielił też pouczenia, że w celu zachowania ciągłości wypłat celowym jest złożenie wniosku o to świadczenie...

II SA/Go 917/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-14

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
2013 r. I.P. złożyła w organie pierwszej instancji wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki...

II SA/Go 714/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-25

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany specjalnego zasiłku opiekuńczego na świadczenie pielęgnacyjne uchyla zaskarżoną decyzję...
. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej jako: k.p.a.) odmówił M.Ś. zmiany specjalnego zasiłku opiekuńczego na świadczenie pielęgnacyjne począwszy od [...] lipca 2018 r...

II SA/Go 730/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
świadczenia pielęgnacyjne oraz o treści przepisów regulujących warunki przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Udzielił też pouczenia, iż w celu zachowania ciągłości...

II SA/Go 987/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-11

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad matką M.Z.., Decyzją z dnia [...] sierpnia...

II SA/Go 33/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. uchyla decyzję...
. W dniu 18 lipca 2013 roku P.P. złożył w Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku rezygnacją z pracy zarobkowej...

II SA/Go 938/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-20

ze skargi K.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla...
. nr [...]. Aktem tym organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Burmistrza Gminy odmawiającą skarżącej przyznania od [...] lipca 2013 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Go 150/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-30

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
. decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne oraz o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i nowego świadczenia w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego...
1   Następne >   +2   +5   +10   23