Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 830/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-06

pieniężnych na zakup żywności oraz o przyznanie zasiłku celowego specjalnego w kwocie 700 zł na wykup mieszkania, zasiłku celowego na środki higieny i kosmetyczne...
Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego I. oddala skargę, II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie...