Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 92/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-03-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a : 1. umorzyć...
w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Go 150/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-03

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a : ustanowić adwokata. Dnia 21 lutego 2014r. do Wojewódzkiego Sądu...
zasiłku opiekuńczego wraz z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika., 5 marca 2014 r. R.N. złożył wniosek...

I SA/Go 381/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-01

skarżącej (1.195,42 zł) oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego otrzymywanego przez skarżącą w celu sprawowania opieki nad mężem (520 zł)., W tak ustalonej sytuacji majątkowej...

I SA/Go 382/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-01

skarżącej (1.195,42 zł) oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego otrzymywanego przez skarżącą w celu sprawowania opieki nad mężem (520 zł)., W tak ustalonej sytuacji majątkowej...

I SPP/Go 82/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-11

ona specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 620 zł miesięcznie oraz zasiłki rodzinne w łącznej wysokości 317 zł. We wrześniu 2019 r. otrzymaa również jednorazowy zasiłek...
swojego wniosku podniosła, że nie posiada środków finansowych niezbędnych do opłacenia wpisu. Jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Nie posiada stałych źródeł...

II SA/Go 920/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-05

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a : 1. przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia...
zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata., W uzasadnieniu wniosku skarżąca podał, że jest osoba bezrobotną, bez prawa do zasiłku. D.H. wskazała, że opiekuje...

II SA/Go 996/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-04

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a : odmówić przyznania prawa pomocy. Dnia 3...

II SA/Go 628/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-27

materialnej A.P. należy wskazać, że mąż skarżącej otrzymuje rentę w wysokości 800 zł (netto). Nadto od [...] marca 2017 r. skarżąca pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy...

II SA/Go 245/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-29

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a : ustanowić radcę prawnego. 25 marca 2014 r. do tut. Sądu wpłynął wniosek M.K....
się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. M.K. wskazała, że jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Skarżąca przestawiła ponoszone wydatki związane z eksploatacją mieszkania...

II SA/Go 3/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-05

pielęgnacyjny w kwocie 153 zł, a także przyznany skarżącej z tytułu opieki nad mężem specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł. Skarżąca określiła wydatki na utrzymanie...
małżonkiem, ponadto ma na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci. Miesięczny dochód rodziny stanowi renta małżonka skarżącej, wypłacana w wysokości ok. 800 zł netto oraz zasiłek...
1   Następne >   2