Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 529/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-02

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 23 kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), odmówił przyznania W. Ż. specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 1stycznia 2014r. do 30 kwietnia...

III SA/Gd 644/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 września 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Prezydenta Miasta z dnia...
. o świadczeniach rodzinnych (tj.Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), odmówił przyznania M. J. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w związku ze sprawowaniem opieki nad babcią...

III SA/Gd 24/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-19

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 18 listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta...
się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959) odmówił S. W. B. przyznania świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego...

III SA/Gd 649/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-11

Kolegium Odwoławczego z dnia 10 października 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta...
Prezydenta Miasta z dnia 29 lipca 2013 r. (nr [...]), którą organ odmówił przyznania E. F. specjalnego zasiłku opiekuńczego., W sprawie zaistniały następujące okoliczności...

III SA/Gd 642/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza Miasta z dnia...
. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), odmówił przyznania D. K. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w związku ze sprawowaniem opieki nad mężem - Z. K...

III SA/Gd 647/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), odmówił przyznania W. G. specjalnego zasiłku opiekuńczego...

III SA/Gd 640/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 października 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Wójta Gminy z dnia 13...
rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), odmówił przyznania Cz. P. specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2012/2013 w związku ze sprawowaniem...

III SA/Gd 641/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 września 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Prezydenta Miasta z dnia...
. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), odmówił przyznania K. P. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad bratem...

III SA/Gd 772/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-05

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 22 sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad matką L. W., legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioskodawca wskazał...

III SA/Gd 651/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 października 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
przyznania E. B. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawną matką - M. B.., W uzasadnieniu organ stwierdził, że w świetle...
1   Następne >   +2   +5   +10   78