Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 19/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-25

do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym mężem K. A. oraz przesłanki negatywnej z art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a uśr, bowiem K...
. okoliczność przyznania skarżącej decyzją z dnia [...] listopada 2020 r. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od [...] listopada 2020 r. do [...] października...

II SA/Bd 1548/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-05

z dnia [...] lipca 2021 r., w którym wniosła ona m.in. o uchylenie decyzji z dnia [...] listopada 2020 r. przyznającej jej specjalny zasiłek opiekuńczy, tylko w przypadku...
do przyznania wnioskowanego świadczenia, to decyzja na mocy której ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego nie może zostać uchylona., W następstwie rozpatrzenia...

II SA/Bd 829/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-15

sprawie specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje z uwagi na brak spełnienia warunku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...
się o 'przedłużenie' specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką, która ukończyła 90 lat i pobiera rentę chorobową z tytułu niepełnosprawności. Dodał...

II SA/Bd 839/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-24

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia[...]lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z dnia...
. (skarżąca) prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad ojcem...

II SA/Bd 794/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-22

. sprawy ze skargi J. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją...
z [...] maja 2013 r. Burmistrz N. odmówił J. L. przyznania świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką - M. L...

II SA/Bd 1296/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-20

się od [...] czerwca 2020 r. Organ podniósł też, że na wniosek skarżącej o uchylenie decyzji z dnia [...] listopada 2020 r. przyznającej skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy, decyzją...
nie podejmuje zatrudnienia. Ponadto na wniosek skarżącej z dnia [...] maja 2021 r. uchylona została decyzja (realizacja decyzji) przyznająca skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy...

II SA/Bd 769/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-15

), to jednak nie można było przyznać specjalnego zasiłku opiekuńczego, albowiem w przypadku wnioskodawczyni nie wystąpił bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między rezygnacją z pracy a potrzebą...
zatrudnienia, inaczej niż ma to miejsce w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, nie jest przesłanką pozwalającą przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy, gdyż w tym ostatnim...

II SA/Bd 739/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-10-26

oświadczenie, że D. H. w celu spełnienia przesłanek do przyznania mu świadczenia pielęgnacyjnego, rezygnuje z ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., 2...
świadczenia jest również to, że skarżący ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego., 3. W odwołaniu strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i bezpośrednie...

II SA/Bd 389/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-04-14

specjalny zasiłek opiekuńczy. SKO wskazało, że ta przesłanka odmowy przyznania wnioskowanego świadczenia tj. okoliczność przyznania skarżącej prawa do specjalnego...
zasiłku opiekuńczego, na dzień orzekania przez SKO nie jest już aktualna, gdyż decyzja przyznająca specjalny zasiłek opiekuńczy została uchylona decyzją Wójta Gminy...

II SA/Bd 1003/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-20

Prokuratury Rejonowej w G. M. L. sprawy ze skargi K. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1...
[...] nr [...] Prezydent G., po rozpatrzeniu wniosku K. Z. z dnia [...] o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad mężem R. Z., legitymującym...
1   Następne >   +2   +5   +10   62