Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 829/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-15

sprawie specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje z uwagi na brak spełnienia warunku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...
się o 'przedłużenie' specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką, która ukończyła 90 lat i pobiera rentę chorobową z tytułu niepełnosprawności. Dodał...

II SA/Bd 839/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-24

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia[...]lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z dnia...
. (skarżąca) prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad ojcem...

II SA/Bd 794/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-22

. sprawy ze skargi J. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją...
z [...] maja 2013 r. Burmistrz N. odmówił J. L. przyznania świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką - M. L...

II SA/Bd 769/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-15

), to jednak nie można było przyznać specjalnego zasiłku opiekuńczego, albowiem w przypadku wnioskodawczyni nie wystąpił bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między rezygnacją z pracy a potrzebą...
zatrudnienia, inaczej niż ma to miejsce w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, nie jest przesłanką pozwalającą przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy, gdyż w tym ostatnim...

II SA/Bd 1003/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-20

Prokuratury Rejonowej w G. M. L. sprawy ze skargi K. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1...
[...] nr [...] Prezydent G., po rozpatrzeniu wniosku K. Z. z dnia [...] o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad mężem R. Z., legitymującym...

II SA/Bd 855/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-01

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z dnia...
w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na A. Ł.., W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia wskazano, iż z dostarczonych przez wnioskodawczynię dokumentów...

II SA/Bd 847/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-13

do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną w stopniu znacznym matką M. N., odmówił przyznania skarżącej wnioskowanego świadczenia., W uzasadnieniu...
nie spełniła określonej w art. 16a ust. 1 ww. ustawy koniecznej przesłanki ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w postaci rezygnacji z zatrudnienia...

II SA/Bd 584/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-08

w Bydgoszczy A.K. sprawy ze skargi P.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1...
z dnia [...] nr [...] Burmistrz K., po rozpatrzeniu wniosku P. K. z dnia [...] o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką...

II SA/Bd 1539/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-05-19

. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. oddala skargę, 2. przyznaje...
rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959), odmówił przyznania K. O. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki...

II SA/Bd 1083/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-11

. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną...
. odmówił przyznania jej świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na A. J. (matkę)., W uzasadnieniu tej decyzji organ stwierdził, że materialno-prawną...
1   Następne >   +2   +5   +10   42