Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 302/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-06-16

Objęcie ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego okresem zasiłkowym nie wyłącza ciągłości pobierania takiego świadczenia, a jedynie wymaga powtórzenia...
. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy K. z dnia[...] lutego 2015 roku numer...

II SA/Bk 1027/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-12-09

ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. oddala skargę, 2...
. wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym mężem J. P. Decyzją z dnia...

II SA/Bk 334/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-22

jest beneficjentką specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z opieką nad matką - H. S., na mocy ostatecznej decyzji z dnia [...] września 2019 r...
opiekuńczego. Natomiast stosownie do art. 27 ust. 5 ustawy, w przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, lub specjalnego zasiłku opiekuńczego - przysługuje...

II SA/Bk 26/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-03-05

nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Po trzecie, wnioskodawca jest beneficjentem specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku...
i od grudnia 2016 r. opiekuje się chorymi rodzicami - M. i J. M.. Z uwagi na to, że J. W. była beneficjentką specjalnego zasiłku opiekuńczego, sytuacja rodziny...

II SA/Bk 323/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-06-23

J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Zaskarżoną...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania J. R. specjalnego zasiłku opiekuńczego., U podstaw podjętego rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia., Wnioskiem z dnia 14 stycznia 2015 r...

II SA/Bk 393/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-08-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
Rodzinie w B., orzekł o odmowie przyznania P. M. C. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...

II SA/Bk 815/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-10-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką., Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. decyzją...

II SA/Bk 825/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-10-21

ze skargi R. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną...
I instancji w przedmiocie odmowy przyznania R. K. specjalnego zasiłku opiekuńczego. U podstaw rozstrzygnięcia organu odwoławczego legły następujące ustalenia., Wnioskiem z dnia...

II SA/Bk 194/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-29

Rejonowego w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla...
specjalnego zasiłku opiekuńczego, wynoszącego 623 zł. Na podstawie złożonego w dniu 3 lipca 2013 r. wniosku oraz przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2013 r. rodzinnego wywiadu...

II SA/Bk 1091/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-27

w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia...
, wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym w stopniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   40