Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 302/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-06-16

Objęcie ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego okresem zasiłkowym nie wyłącza ciągłości pobierania takiego świadczenia, a jedynie wymaga powtórzenia...
. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Wójta Gminy K. z dnia[...] lutego 2015 roku numer...

II SA/Bk 1027/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-12-09

ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. oddala skargę, 2...
. wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym mężem J. P. Decyzją z dnia...

II SA/Bk 393/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-08-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
Rodzinie w B., orzekł o odmowie przyznania P. M. C. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...

II SA/Bk 827/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-03

opiekuńczego oddala skargę. II SA/Bk 827/13, UZASADNIENIE, W dniu 20 czerwca 2013 r. D. Z. złożyła wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...
do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wcześniej sprawowana opieka nad synem nie została przez organ zakwestionowana, ale podkreślono, że z orzeczenia o stopniu...

II SA/Bk 104/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-22

z późn. zm.), która nastąpiła z dniem 15 maja 2014 r. poprzez dodanie małżonków do kręgu osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego - miała na celu wykluczenie...
ustawodawca definitywnie rozstrzygnął wprowadzając z dniem 1 stycznia 2015 r. zmiany w art. 16a ust. 1 u.ś.r. i poszerzając krąg uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Bk 587/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-10

i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497 ze zm.). Kolegium wyjaśniło, że wskazywany...
dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne. W tym samym czasie można pobierać tylko jedno z tych świadczeń., Skargę na decyzję Kolegium...

II SA/Bk 139/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-03-28

, decyzją z dnia [...] czerwca 2014 r. ustalono R. B. prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego (bezterminowo). Przepis art. 17 ust. 5 pkt 1b u.ś.r. wykluczający w takiej...
dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. Jednakże mając na uwadze wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego...

II SA/Bk 517/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-23

). Zdaniem Prezydenta Miasta, wnioskodawczyni będąca faktycznym opiekunem matki może otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy a nie świadczenie pielęgnacyjne. Drugim powodem...
specjalny zasiłek opiekuńczy, z prawa do którego zrezygnowała od [...] marca 2021 r. w związku z ubieganiem się o świadczenie pielęgnacyjne. Jednakże fakt sprawowania...

II SA/Bk 25/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-02-21

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy...
i A. - 19 lat. Starsza córka urodziła dziecko, na które otrzymuje zasiłek rodzicielski w kwocie 1 000 zł. Wnioskodawczyni, jej córki i wnuczka mieszkają razem. Organ doliczył...

II SA/Bk 195/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-23

niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie...
. o świadczeniach rodzinnych (dalej: u.ś.r.) i wyjaśnił, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje obowiązku alimentowania między osobami, które łączy stosunek powinowactwa...
1   Następne >   2