Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 1033/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-11-28

prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W odpowiedzi na skargę organ administracji wniósł o utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
wątpliwości, iż przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Z zawartego...

II SA/Łd 1033/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-19

D.Ż. na decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: 1/ przyznać skarżącej prawo pomocy...
Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku...

II SA/Łd 1033/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-22

[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: przyznać adwokatowi J,H,, prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul...
/Łd 1033/14 o odrzuceniu skargi D.Ż. na decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. W ww. piśmie...

II SA/Łd 1033/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-09

roku w sprawie ze skargi D. Ż. na decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia[...], nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n...
Miasta Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W dniu 11 grudnia 2014 roku skarżąca złożyła pismo zatytułowane 'skarga kasacyjna...