Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

K 21/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-25

specjalnych produkcji rolnej od systemu podatku rolnego i włączenia go do systemu podatku dochodowego., I wreszcie zaskarżony art. 2 ust. 5 ustawy o zasiłkach, obowiązujący...
z niej, że każda wypłata zasiłku rodzinnego czy opiekuńczego musi polegać na prostym transferze określonej kwoty z rachunku bankowego czy kasy budżetu państwa do osoby uprawnionej...