Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1213/14 - Wyrok NSA z 2015-11-18

Odwoławczego w Radomiu z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 22 stycznia...
[...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wyrok ów zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Samorządowe Kolegium...

I OSK 3117/14 - Wyrok NSA z 2016-07-14

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
Odwoławczego w G. z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...

I OSK 874/16 - Wyrok NSA z 2017-02-14

z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu...
2015 r., nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, oddalił skargę., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny przedstawił...

I OSK 1175/18 - Wyrok NSA z 2018-12-12

specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi kryterium negatywne do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, a w konsekwencji błędne uznanie, że fakt uzyskania i pobierania...
przez odwołującą specjalnego zasiłku opiekuńczego ma istotne znaczenie dla oceny jej wniosku, a także całkowite oderwanie tego przepisu, a co za tym idzie podstawy prawnej...

I OSK 330/15 - Wyrok NSA z 2016-09-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, uchylił zaskarżoną decyzję...

I OSK 998/14 - Wyrok NSA z 2015-11-20

. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, uchylił zaskarżoną decyzję...

I OSK 3192/18 - Wyrok NSA z 2019-01-10

. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2017 r...
opiekuńczego., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., W dniu 29 maja 2017 r. W.B. złożył wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku...

I OSK 3835/18 - Wyrok NSA z 2018-12-12

Odwoławczego w Ostrołęce z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2...
specjalnego zasiłku opiekuńczego, uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy Łyse z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...]., Wyrok zapadł na tle...

I OSK 174/15 - Wyrok NSA z 2016-08-24

. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala...
r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego. W uzasadnieniu Sąd podniósł, że podstawę materialnoprawną zaskarżonego orzeczenia stanowił art. 16a ustawy...

I OSK 3099/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia [...] lutego 2014 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz składki na ubezpieczenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   60