Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Kr 1303/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-29

Rodziny w D. pismem z 24 kwietnia 2018 r. poinformował, że Strona pobierała:, - w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. specjalny zasiłek opiekuńczy...
przedłożyła m.in. decyzję [...] w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z dnia 17 kwietnia 2018 r., Do wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku...

II SA/Go 659/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-16

września 2013 r. złożył wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, który przyznano mu decyzją z dnia [...] listopada 2013 r., Rozważając zasadność wniosku organ...
, gdyż przyznany skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje - zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2004 roku (Dz.U z 2013r., poz. 1456 ze zm...

I SA/Ke 366/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-19

, ponieważ zaprzestała ona użytkowania gospodarstwa od 1 lipca 2018 r. Od tego dnia uzyskuje dochód w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę. Gospodarstwo rolne od 1 lipca...
i od tej daty przyznano stronie prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z niepodejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki...

I SA/Ol 729/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-10

. decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przyznaniu jego żonie specjalnego zasiłku opiekuńczego, co jego zdaniem potwierdza, że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji...
się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego na żonę. Do pisma załączono dwie decyzje MOPS z dnia '[...]' i z '[...]' o nr: '[...]' przyznające skarżącemu specjalny...

I SA/Gl 788/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-18

specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad babcią oraz renty babci. Skarżący zaznaczył, że jego babcia jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym...
skarżącego korzysta z pomocy społecznej, na którą składa się: wspomniany wcześniej specjalny zasiłek opiekuńczy ([...] zł), zasiłek okresowy, który od początku bieżącego...

III SA/Łd 79/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-19

[...] wydana w dniu [...] przez Burmistrza K. o przyznaniu D. S. na okres od 17 stycznia 2017r. do 31 października 2017r., specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520,00 zł...
pielęgnacyjnego do dnia 31 stycznia 2022r.,, c) decyzji Burmistrza K. z dnia 7 lutego 2018r. o przyznaniu żonie skarżącego - D. S. specjalnego zasiłku opiekuńczego,, d) decyzji...

III SA/Wr 1205/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-29

Ośrodka Pomocy Społecznej w S. na okres od 1 lutego 2015 r. do 31 października 2015 r. specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł miesięcznie, emerytura matki w wysokości...
przy tym, że skarżącemu został przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...] zł miesięcznie. Matka skarżącego pobiera emeryturę w wysokości [...]zł netto miesięcznie, natomiast...

II SA/Go 65/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-12

- letnią babcią A.Z. do czerwca 2013 r. Pozostaje na utrzymaniu babci. W dniu 27 września 2013 r. złożył wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
(str.12 uzasadnienie zaskarżonej decyzji). Skarżący bowiem utrzymuje się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną babcią, który to zasiłek...

I SA/Op 180/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-10-06

, że wnioskodawca może starać o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, który jest przyznawany w zamian za rezygnację z pracy zarobkowej w celu opieki nad chorym członkiem...
albo zinterpretowane na jego niekorzyść. W kwestii potencjalnej możliwości uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego podniósł, że organ odwołuje się do okoliczności...

I SA/Ke 440/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-01-10

rolnym oraz przyznanie B. M. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 lipca 2018 r., Organ przyznał, że aktualna sytuacji finansowa B. M. jest trudna...
w której wskazano zarówno źródła dochodu (zasiłek opiekuńczy, dopłaty AMiR, rentę rodzinną matki skarżącej) jak i wydatki bytowe, (energia, opał, leki, żywność gaz, woda...
1   Następne >   +2   4