Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 540/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-11-04

niejawnym sprawy ze skargi M. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku...
opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę. Uzasadnienie:, Z akt administracyjnych sprawy wynika, że przesyłka zawierająca zaskarżoną decyzję została doręczona na adres strony w dniu...