Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ke 355/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-06-28

ze skargi R. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: umorzyć...
specjalnego zasiłku opiekuńczego., Po wniesieniu przez R. K. skargi na powyższe rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, Kolegium decyzją z 22...

III SA/Kr 719/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-11-20

2019 r. sprawy ze skargi T. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 września 2018 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 11 września 2018 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Do skargi dołączył pismo...

II SA/Ol 633/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-10-09

niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego wnioskowanego na J. Ł., dla której skarżąca jest bratanicą., Należy zatem wskazać, że w myśl art. 127 § 1 k.p.a. od decyzji...

II SA/Ol 802/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-05-27

. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odrzucić skargę kasacyjną...
pełnomocnika ustanowionego z urzędu, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego. W dniu 19 lutego 2019 r...

III SA/Gd 663/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-11-29

A. L. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 września 2019 r. sygn. akt [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odrzucić sprzeciw...
. POSTANOWIENIE, A. L. wniosła sprzeciw do decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 września 2019 r. sygn. akt [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku...

II SA/Ol 802/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-07-18

niejawnym zażalenia D. S. i J. S. w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku...
zasiłku opiekuńczego. W dniu 19 lutego 2019 r. pełnomocnik skarżącego złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wydanego w niniejszej sprawie wyroku. Odpis powyższego...

I SA/Wa 1451/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-28

niejawnym sprawy ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
[...] maja 2019 r., nr [...], w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Zarządzeniem z dnia 10 lipca 2019 r. Przewodnicząca Wydziału I Wojewódzkiego Sądu...

I OZ 315/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] października 2018 r. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Sąd...
zasiłku opiekuńczego postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę K. M. na decyzję...

II SA/Go 92/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-17

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2017 roku nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ustanowiona dla skarżącego na zasadzie prawa...
prawa pomocy w sprawie ze skargi Z.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku...

IV SA/Po 222/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-07-02

A. W. na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odrzucić skargę...
, Z. W., na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2019 r., nr [...], w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., W dniu...
1   Następne >   2