Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ke 571/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-10-22

wydał w dniu [...] decyzję o przyznaniu S. M. zasiłku celowego specjalnego w wysokości 400 zł - w związku z kosztami ponoszonymi za pobyt w Domu Opieki dla Osób Starszych...