Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 122/06 - Wyrok NSA z 2006-06-28

istotnych okoliczności sprawy, a motywy decyzji dotyczące braku podstaw do przyznania specjalnego zasiłku celowego nie są przekonujące, gdyż nie ma 'odniesienia...
specjalnego zasiłku celowego, podjętej w ramach dozwolonego uznania administracyjnego, nie są przekonujące'., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniesiono, że - zgodnie...

II SA/Wa 744/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-06

opiekuńczy. Skarżąca uznała, że obowiązujące wówczas przepisy pozwalały przyznać taki zasiłek tylko dzieciom i rodzicom dzieci specjalnej troski. Organ w ogóle nie odniósł...
, a jej, jako matce zajmującej się chorym dzieckiem - ZUS wypłacał zasiłek opiekuńczy. Tak lakoniczne - w jej ocenie - uzasadnienie opinii o stanie zdrowia jej syna...