Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

II SA/Po 1026/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia I. Przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie...
w jakim pomija wśród uprawnionych do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które nie podejmują zatrudnienia lub innej...

II SA/Ke 936/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-12-05

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe. W. G. złożył do Wojewódzkiego...
Sądu Administracyjnego, w Kielcach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Organ...

II SA/Ke 845/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe. W. P. w dniu 17 września...
rodzinnych, na podstawie których skarżąca otrzymała świadczenie pielęgnacyjne. Jednocześnie organ wskazał brzmienie nowej regulacji odnośnie specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Ke 902/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-21

Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe. B K złożyła do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jak wynika z akt...

II SA/Ke 816/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-14

Odwoławczego z dnia 22 lipca 2013 r. znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe. M. P. w dniu 27 sierpnia 2013 r...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Nie precyzując kierunku rozstrzygnięcia skarżący zaakcentował fakt, że w roku 2011 przyznano mu prawo do świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Ke 854/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-28

2013 r. znak: [...] w przedmiocie : specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe. A. J. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Kielcach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 6 sierpnia 2013 r. w przedmiocie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jak wynika z akt...

II SA/Bd 1495/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-02-25

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: zawiesić postępowanie...
M. S. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną córką. Organy ustaliły, że wnioskodawczyni była zatrudniona do [...] r., a następnie...

II SA/Ke 893/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-21

Odwoławczego z dnia 2 października 2013 r. znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe. G. G. w dniu 10...
: [...] w przedmiocie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Nie precyzując kierunku rozstrzygnięcia skarżąca zaakcentowała fakt, że w 2011 r. Samorządowe Kolegium...

II SA/Ke 836/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-14

Odwoławczego z dnia 2 sierpnia 2013 r. znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe. B. M. w dniu 26 sierpnia 2013 r...
prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji skarżąca zaakcentowała fakt, że w roku 2012 przyznano jej prawo do świadczenia...

II SA/Ke 927/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-28

: [...] w przedmiocie : specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe. G S złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w Kielcach...
skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Podała, że od 2007 r. w opiece...
1   Następne >   +2   +5   +10   77