Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

II SA/Lu 523/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-05

2012 r., nr [...], odmawiającą przyznania Z. W. specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup opału, opłacenie rachunków za energię elektryczną i pokrycie kosztów...
rozpoznawał skargę Z. W. na decyzję organu drugiej instancji w przedmiocie przyznania skarżącemu specjalnego zasiłku celowego, po rozpoznaniu jego wniosków złożonych...