Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

II SA/Lu 1041/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-17

., nr [...] i umorzył w całości wznowione na mocy tego postanowienia postępowanie w sprawie dotyczącej odmowy przyznania skarżącemu specjalnego zasiłku opiekuńczego., W skardze, obok...
z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie specjalnego zasiłku celowego - w zakresie wyłączenia od rozpoznania niniejszej sprawy...