Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

IV SO/Gl 17/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-29

do specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a uznać się niewłaściwym rzeczowo i sprawę przekazać do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu Wnioskiem z dnia 30...
wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Wójtem Gminy Ł. w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego dla R. K., Wojewódzki Sąd...

I OW 155/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14

, mogą być w miejscu pobytu udzielone takie świadczenia jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne...
organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. S. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego na odzież postanawia: wskazać...