Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X

II SA/Sz 674/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-06-30

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
na:, - decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza z dnia [...] przyznającą specjalny zasiłek opiekuńczy...

II SA/Ke 625/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-08-26

[...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe. Decyzją z dnia [...] Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
, po rozpoznaniu odwołania Z. P. od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta w sprawie odmowy przyznania jej specjalnego zasiłku opiekuńczego na N. P. w okresie...

II SA/Go 113/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-14

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
[...] listopada 2014 r. o odmowie przyznania A.G. specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na A.D.-S. i w tym zakresie orzekło:, 1. przyznać A.G. specjalny zasiłek opiekuńczy...

II SA/Ke 562/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-15

ze skargi J. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: umorzyć postępowanie...
przyznania mu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, legitymującym się orzeczeniem...

II SA/Ke 665/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-08-26

[...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe. Decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego dla osoby rezygnującej z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki...

II SA/Go 212/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-22

, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia, [...] października 2015 r., nr [...] o odmowie przyznania D.D. specjalnego zasiłku opiekuńczego na osobę R.P., ur. 1968-08...
-[...] i orzekł o: 1. przyznaniu D.D. specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...

II SA/Sz 1494/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-07-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe. Z. F. w dniu 15...
decyzję Wójta Gminy z dnia [...] r., Nr [...] w sprawie odmowy przyznania skarżącemu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką J. F., Z uwagi...

II SA/Ke 230/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-05-15

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Decyzją z dnia [...], wydaną...
z upoważnienia Wójta Gminy odmówiono I.G. ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku...

II SA/Ke 355/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-05-29

Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe. Decyzją z dnia [....] Samorządowe Kolegium...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego dla osoby rezygnującej z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym...

II SA/Ke 589/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-21

ze skargi K. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: umorzyć postępowanie...
wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta, orzekającą o odmowie przyznania K. L. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na Mirosławę L. w okresie od 1 maja 2013r. do 31...
1   Następne >   +2   +5   +10   68