Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Lu 1280/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-18

) oraz usługi telefoniczne;, - kserokopię decyzji z dnia [...]. o przyznaniu matce przez Ośrodek Pomocy Społecznej w S. specjalnego zasiłku opiekuńczego;, - kserokopię decyzji...
oraz fakt, że chory ojciec ma zapewnioną opiekę w osobie żony, która pobiera z tego tytułu specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...]zł miesięcznie. W kontekście...

I SA/Gl 554/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-11

wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką, z przyczyn zależnych od zobowiązanego (nie złożono...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką H. S. bez rozpatrzenia z powodu niedostarczenia przez zobowiązanego brakujących dokumentów...

I SA/Gl 111/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-12

,, - świadczenie pielęgnacyjne w okresie od 01.06.2011r. do 30.06.2013r. w kwocie: 520,00zł miesięcznie (ogółem: 13.000,00zł),, - specjalny zasiłek opiekuńczy w okresie...
do egzystencji jakie zapewnia mu Konstytucja RP. Stwierdził ponadto, że jego jedyny dochód to kwota 520 zł z zasiłku specjalnego z GOPS w K.. W związku z faktem, że strona...

I SA/Łd 550/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-10

Społecznej w Z. z dnia 6 lutego 2018 r. wynika, że J. B. miał przyznane w 2016 r. specjalne zasiłki celowe w miesiącach lutym - 120 zł, maju -120 zł, wrześniu - 120 zł...
, grudniu -150 zł (co daje razem kwotę 510 zł); w 2017 r. specjalne zasiłki celowe w miesiącach lutym - 200 zł, kwietniu - 200 zł, lipcu - 230 zł, październiku - 250 zł...

I SA/Łd 654/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-25

(emerytura wraz ze świadczeniem opiekuńczym, a ponadto uzyskał w miesiącach: lutym, maju, wrześniu i grudniu 2016 r. specjalny zasiłek celowy). Zauważono, iż zasadniczo prawo...
r. podatnik otrzymywał pomoc w postaci zasiłków celowych specjalnych w wys. po 120,00 zł oraz 150,00 zł w grudniu 2016 r. Miesięczne wydatki związane z utrzymaniem...

II FSK 167/16 - Wyrok NSA z 2018-01-31

jakie zapewnia mu Konstytucja RP. Stwierdził ponadto, że jego jedyny dochód to kwota 520 zł z zasiłku specjalnego z GOPS w K. Pismem z dnia 10 stycznia 2014 r. strona...
od w/w decyzji podatnik zakwestionował dokonaną przez organ podatkowy ocenę jego sytuacji życiowej akcentując, że wysokość zasiłku opiekuńczego uprawnia...