Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SA/Po 161/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-10

w wysokości [...] zł wraz z decyzją Prezydenta Miasta P. z dnia [...] stycznia 2020 r., [...] o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego K. K. w wysokości [...] zł...
'. Zostało dołączone również oświadczenie o wysokości przychodów, w którym A. K. wskazał, że w 2020 r. nie uzyskał dochodu, a jedynym przychodem było świadczenie opiekuńcze...

IV SA/Gl 457/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-02

. Wskazywał również na art. 37 § 2, 3 i 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stwierdzając, że umowa z dnia [...] października 2015 r. jest nieważna bowiem jego żona...
., Ponownie podkreślił, że jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Zauważył, ze nie przesłano do Sądu wszystkich pism skarżącego i jego żony we wskazanych wyżej...