Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Skarżony

IV SA/Gl 457/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-02

. Wskazywał również na art. 37 § 2, 3 i 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stwierdzając, że umowa z dnia [...] października 2015 r. jest nieważna bowiem jego żona...
., Ponownie podkreślił, że jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Zauważył, ze nie przesłano do Sądu wszystkich pism skarżącego i jego żony we wskazanych wyżej...