Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

IV SA/Wr 442/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-19

zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w marcu 2010 r., A.D. wniósł w dniu 4 marca 2011 r. skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 1 czerwca 2010 r. nr ... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego...

IV SA/Wr 443/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-18

czerwca 2010 r. nr ... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w lutym 2010 r. postanawia: odrzucić...
skargę Z. D. na wyżej oznaczoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego...

IV SA/Wr 443/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-20

czerwca 2010 r. nr SKO 4103/247/2010 w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w lutym 2010 r...
i w tym zakresie powołał się na przepis art. 29 w związku art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,, Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 285a § 1...