Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

III SA/Po 240/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-08

to specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymywany przez żonę w związku z opieką nad nim oraz przysługujący mu zasiłek pielęgnacyjny., Organ ponownie poinformował stronę o przysługującym...
(np. nie pobierała zasiłku chorobowego czy wypadkowego, ani nie składała wniosku o przyznanie świadczenia emerytalno-rentowego. Organ stwierdził, że strona nie zakwestionowała...