Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol

I OSK 758/14 - Wyrok NSA z 2015-11-05

we [..] z dnia 22 lipca 2013 r. nr [..] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżony wyrok, zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego we [..]z dnia 22 lipca 2013 r. nr [..]w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Z uzasadnienia zaskarżonego...

II SA/Sz 1019/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-17

R. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
od decyzji Burmistrza z dnia [...] w sprawie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad babcią S.T. - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję...

III SA/Gd 820/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-05

Kolegium Odwoławczego z dnia 22 sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Burmistrza z dnia 5 lipca...
specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz...

VIII SA/Wa 855/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...]września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję...
2013 r. Przedmiotem tych decyzji była odmowa przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym mężem. Jako podstawę...

III SA/Kr 1269/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-27

września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej...
i Gminy z dnia [...] 2013r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad żoną M. W., na podstawie:, - art. 3...

II SA/Rz 336/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-04-06

. Po trzecie skarżąca ma przyznane prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, z którego nie rezygnuje, a co wyklucza przyznanie świadczenia w związku z treścią art. 17...
sprawy znajduje się oświadczenie skarżącej z dnia 14 lipca 2021 r., zgodnie z którym nie rezygnuje ona z pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednak w ocenie organu...

IV SA/Gl 783/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-10

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: zawiesić postępowanie. Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Burmistrz P. odmówił E. S...
. przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną - mężem R. S., W uzasadnieniu wskazał, iż zgodnie z art. 16 a ustawy...

II SA/Sz 1408/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-21

2016 r. sprawy ze skargi J. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę...
. nr [...] , odmawiającej przyznania wnioskodawczyni prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad niepełnosprawną teściową J. J., utrzymało w mocy zaskarżoną...

II SO/Lu 24/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-23

w mocy decyzję odmawiającą przyznania jej specjalnego zasiłku opiekuńczego., Starszy referendarz sądowy stwierdził, że:, Stosownie do art. 214 § 1 ustawy z dnia 30...
wydaną w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Sprawy dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego zaliczane są do sprawi z zakresu pomocy i opieki społecznej. Zatem na mocy...

II SA/Ke 1059/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-12-19

: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie z wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. M.S. do swojej skargi na decyzję...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego dołączył formularz PPF wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych., Zgodnie z art. 245 §...
1   Następne >   +2   +5   +10   55