Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

IV SA/Gl 151/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-12

pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów...
z rodziców w powtarzających się okresach. Z kolei w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym poruszana problematyka ta nie jest regulowana, jednakże w art. 58 § 1 stanowi...