Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

II SA/Ke 901/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-12-18

19 września 2013 r. znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z dnia 19 września 2013 r. znak: [...] Samorządowe Kolegium...
do świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką J. S., Jak wynika z akt sprawy organ I instancji odmówił A. S. ww. świadczenia...