Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Lu 523/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-07

, emerytura matki w wysokości 700 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy pobierany przez siostrę w wysokości 520 zł miesięcznie, oraz dochód z gospodarstwa rolnego w wysokości 499,83 zł...
, że wydatki jej gospodarstwa domowego utrzymują się na podobnym poziomie jak w 2015 r., a dochody uległy zwiększeniu o specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł...

I SA/Lu 317/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-22

: zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, takich jak zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczeń pielęgnacyjnych...
rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekunów...

I SA/Gd 1304/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-11-26

. Z racji swej niepełnosprawności pobiera zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł, zaś małżonka Pana T., Pani Z. - specjalny zasiłek opiekuńczy w wys. 520,00 zł. Należy...
przy tym nadmienić, iż świadczenie Pani Z. jest zasiłkiem wypłacanym z racji całodobowej opieki nad niepełnosprawnym mężem, bez której nie poradziłby sobie w życiu...

I SA/Gd 1303/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-11-26

pobiera zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł, zaś małżonka Pana T., Pani Z. - specjalny zasiłek opiekuńczy w wys. 520,00 zł. Należy przy tym nadmienić...
, iż świadczenie Pani Z. jest zasiłkiem wypłacanym z racji całodobowej opieki nad niepełnosprawnym mężem, bez której nie poradziłby sobie w życiu codziennym, zaś Pani Z. z tego tytułu...

I SA/Gl 31/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-05

nieuwzględnienie ustalenia uprawnienia syna podatnika do specjalnego zasiłku opiekuńczego z dnia [...] r. i nieuwzględnienie wyjaśnienia okoliczności wydatków podatnika...
wspólne gospodarstwo domowe z synem i wnukiem, a ich dochodami są emerytura podatnika w wysokości [...] zł, zasiłek opiekuńczy syna w wysokości [...] zł oraz dochody...

I SA/Po 495/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-17

otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie [...]zł miesięcznie. Decyzją z [...] października 2019 r. synowi skarżącej przyznano zasiłek rodzinny w kwocie [...]zł...
zasiłki: pielęgnacyjny, z MOPSu, opiekuńczy czy rodzinny. Podkreślenia przy tym wymaga, że jak wynika z informacji o poziomie i strukturze minimum egzystencji w 2019 r...

I SA/Wr 1471/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-15

- mieszka 5 osób: matka wraz z drugim mężem, brat, siostra i on. Oznajmił, iż mąż matki obecnie nie pracuje (jest zarejestrowany jako bezrobotny, bez prawa do zasiłku...
na utrzymaniu matki oraz własnym; otrzymuje alimenty od ojca w kwocie 300 zł; średnie dochody miesięczne matki wynoszą 3.899 zł; mąż matki do [...] kwietnia 2010 r. był na zasiłku...

I SA/Gd 845/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-09-04

: renty socjalnej Skarżącego; dochodów ojca Skarżącego, świadczeń i zasiłków; wysokość ponoszonych wydatków na utrzymanie (czynsz, prąd, ogrzewanie woda, gaz, media...
w wysokości 2.670,99 zł oraz premia netto za 2017 r. w kwocie 2.513,20 zł; matka Skarżącego jest osobą niepracującą, otrzymuje świadczenie opiekuńcze na syna wraz...

I SA/Rz 568/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-04-06

, M. ul.O., * 1.780,00zł - z tytułu zasiłku pieniężnego otrzymanego z ubezpieczenia społecznego wypłacanego przez ZUS oraz należnego podatku, po dokonanych odliczeniach...
stanowiącą wartość odpisów amortyzacyjnych naliczonych od automatu spawalniczego, pojazdu specjalnego, zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, kompletu urządzeń...