Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

III SA/Wa 1323/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-08

[...] z [...] września 2018 r. o przyznaniu Skarżącemu świadczenia rodzinnego w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego nad J. N. w kwocie 520 zł miesięcznie na okres od 1 kwietnia...
2018 r. do 31 października 2018 r.; decyzję Prezydenta [...] z [...] września 2018 r. o przyznaniu Skarżącemu świadczenia rodzinnego w formie specjalnego zasiłku...