Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

III SA/Wa 1727/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

w Ośrodku Pomocy Społecznej w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i rodzinnego. Na wniosku jako adres zamieszkania wskazał D., ul. [...], [...] Powyższy...

I FSK 166/18 - Wyrok NSA z 2021-09-23

prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i rodzinnego. Na wniosku jako adres zamieszkania wskazał O.. Powyższy wniosek złożył i odebrał osobiście., Wniosek złożony...
Społecznej w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i rodzinnego złożony przez P. K. potwierdza nie tylko jego miejsce rezydencji podatkowej na terenie Polski...

III SA/Wa 2444/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-21

niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie...
. utrzymuje się z emerytury w wysokości 2.510,00 zł, pomniejszanej o 627.59 zł w związku z egzekucją na rzecz organu podatkowego. Syn jest bezrobotnym, bez prawa do zasiłku...

III SA/Gl 969/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-08

społecznej w postaci przedmiotowych usług opiekuńczych i specjalnych usług opiekuńczych, działa w charakterze organu władzy publicznej, a nie w charakterze podatnika VAT...
stanowisko Miasta L. (dalej określanego jako wnioskodawca lub skarżący)dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez wnioskodawcę usług opiekuńczych...

III SA/Gl 209/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-13

przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opieki społecznej, usług opiekuńczych oraz prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach...
w tym domu (art. 17 pkt 16 ww. ustawy);, - organizacja i świadczenie usług opiekuńczych u chorego w miejscu jego zamieszkania (art. 17 pkt 11 ww. ustawy);, - prowadzenie...

I SA/Gd 641/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-14

ze środków publicznych;, 15) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;, 16) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie...
i zakładów opiekuńczych (pkt 6) oraz edukacji publicznej (pkt 8). W celu realizowania swoich zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Przykładem takiej jednostki...

III SA/Gl 297/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-06

, szkoły podstawowe, szkoły zawodowe i szkoły średnie), działalnością opiekuńczą dla dzieci do lat trzech (żłobki), działalnością opiekuńczą dla osób starszych...
społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), tzn. płatności za pobyt, opiekę i wyżywienie dokonują 1) mieszkańcy w wysokości 10% dochodu (świadczenia ZUS lub zasiłku z OPS...