Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Sz 291/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-22

[...] zł. Żona nie pracuje, nie otrzymała także specjalnego zasiłku opiekuńczego z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Podatnik dodał...
decyzji orzekającej odmowę przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z dnia [...] r., Decyzją z dnia [...] r. organ podatkowy I instancji odmówił umorzenia...