Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

III SA/Gd 248/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-07

. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia przyznać wnioskodawczyni od Skarbu Państwa wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie...
zasiłku opiekuńczego., Następnie postanowieniem z dnia 2 lipca 2015 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przyznał skarżącej prawo pomocy...

IV SA/Gl 1150/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

, na co składa się jego specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł) oraz renta małżonki (745,27 zł)., Do wniosku skarżący dołączył decyzję o przyznaniu mu specjalnego zasiłku...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku...

IV SA/Gl 1218/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-20

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego.., Na tej podstawie Okręgowa Rada Adwokacka w K. wskazała...

II SA/Bk 323/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-09-07

skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2015 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku...
opiekuńczego p o s t a n a w i a przyznać adwokatowi K. K. wynagrodzenie za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia i wniesienia opinii o braku...

II SA/Bk 561/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-12-18

skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi D. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] maja 2013 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku...
opiekuńczego p o s t a n a w i a przyznać adwokatowi M. P. wynagrodzenie za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia i wniesienia opinii o braku...

II SA/Bk 756/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-08-13

Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] października 2013 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a przyznać radcy prawnemu K. K. S. kwotę...

I SA/Wa 2803/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-29

w [...] z dnia [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., W dniu 5...

II SA/Rz 559/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-10

. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia przyznać pełnomocnikowi skarżącego adw. A. Ł. kwotę 221,40 zł. (dwieście...

II SA/Lu 1125/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-09-22

2014 r., Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a przyznać adwokatowi J. P. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SA/Wa 2715/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-18

Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2013 r., [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego...
w [...] z dnia [...] września 2013 r., [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., W dniu 29 maja 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
1   Następne >   +2   4