Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

II SA/Ke 88/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-15

ze skargi M. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić zażalenie B.H....
odmówił dopuszczenia B. H. w charakterze uczestnika do udziału w sprawie ze skargi M. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie specjalnego zasiłku...

II SA/Ol 1058/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-19

sądowego w sprawie ze skargi J. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić...
w Olsztynie zawieszające postępowanie sądowe w sprawie ze skargi J. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Bk 507/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-09-06

specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie. , Postanowieniem z dnia 28 lipca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucił skargę S...
. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] marca 2017 r., wydaną w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Zarządzeniem...

II SA/Ol 971/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-10

postępowania w sprawie ze skargi J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Od powyższego...

II SA/Ol 802/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-07-18

niejawnym zażalenia D. S. i J. S. w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku...
zasiłku opiekuńczego. W dniu 19 lutego 2019 r. pełnomocnik skarżącego złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wydanego w niniejszej sprawie wyroku. Odpis powyższego...

I OZ 1258/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odrzucić zażalenie Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 15 października 2015 r., sygn. akt I OZ...
. z dnia [...]września 2014 r., nr [...]w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Pismem z dnia 25 października 2015 r. Z. O. i M. O. wnieśli zażalenie na powyższe...

I SA/Wa 1261/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-13

zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić zażalenie. Wyrokiem z dnia 6 października 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 1261/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił...
zasiłku opiekuńczego., W dniu [...] listopada 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła osobiście sporządzona przez skarżącą skarga kasacyjna...

II SA/Łd 884/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-03

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić zażalenie. a.bł. Wyrokiem z dnia 21 października 2014r. Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Łodzi oddalił skargę P. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [..., nr [...], w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Łd 884/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-03

do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić zażalenie. a.bł. Wyrokiem z dnia 21 października 2014r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę P. S...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...], nr [...], w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W dniu 20 lutego 2015r. skarżący P. S...

I OZ 225/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-02

w sprawie ze skargi J. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia [...] września 2013r., [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
zasiłku opiekuńczego postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Ol 1058/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił...
1   Następne >   2