Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

III SA/Gd 114/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-02-19

niejawnym sprzeciwu A. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 grudnia 2019 r., sygn. akt [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
10 grudnia 2019 r., sygn. akt [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Zaskarżona decyzja została wydana w trybie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...

III SA/Gd 663/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-11-29

A. L. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 września 2019 r. sygn. akt [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odrzucić sprzeciw...
. POSTANOWIENIE, A. L. wniosła sprzeciw do decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 września 2019 r. sygn. akt [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku...