Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

II SA/Rz 559/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-11-21

) jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., WSA wyrokiem z dnia...
sprawy ze skargi J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku...

II SA/Bd 1082/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-02-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odrzucić skargę kasacyjną...
[...] sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Pismem z dnia [...] grudnia 2013 r. skarżący wniósł skargę kasacyjną od wskazanego wyżej...

II SA/Bk 332/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-10-01

2014 r. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wyrok wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 18 lipca 2014 r., W dniu 18 sierpnia 2014 r...
. o oddaleniu skargi w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] stycznia 2014 r. znak [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku...

II SA/Ke 1051/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-29

. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Skargę kasacyjną od tego wyroku osobiście sporządził i w dniu 23 kwietnia 2015r. nadał w urzędzie pocztowym J. W., Stosownie...
zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną sporządzoną osobiście przez J. W.. II SA/Ke 1051/14, Uzasadnienie, Wyrokiem z dnia 15 stycznia 2015 r. sygn. akt...

II SA/Bd 1189/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-10-04

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2017 r., [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia...
., [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Pismem z dnia [...] września 2018 r. skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł osobiście A. K.., Wojewódzki Sąd...

II SA/Ol 802/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-05-27

. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odrzucić skargę kasacyjną...
pełnomocnika ustanowionego z urzędu, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego. W dniu 19 lutego 2019 r...

II SA/Ol 629/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-04-28

SA/Ol 629/19 w sprawie ze sprzeciwu R.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
) oddalił sprzeciw R.S. (dalej jako: 'Skarżący') na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, uznając że wobec...

I SA/Wa 2839/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-26

M. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Pismem z dnia 26 kwietnia 2014 r. M. T...

II SA/Łd 1033/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-09

roku w sprawie ze skargi D. Ż. na decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia[...], nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n...
Miasta Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W dniu 11 grudnia 2014 roku skarżąca złożyła pismo zatytułowane 'skarga kasacyjna...

II SA/Go 345/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-23

skargę W.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., W dniu...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku...
1   Następne >   2