Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II SA/Ol 554/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-09-03

z dnia ‘[...]'. nr '[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. W dniu 23 lipca 2013r. przed Wojewódzkim Sądem...
decyzję Prezydenta Miasta z dnia '[...]', którą organ I odmówił przyznania skarżącemu specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawną...

III SA/Kr 1493/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-04

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 października 2013 r. nr [ ] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia : odmówić...
Kolegium Odwoławczego z dnia 10 października 2013 r. nr [....] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., W dniu 20 czerwca 2014 r. (data stempla...

II SA/Lu 77/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-23

niejawnym sprawy ze skargi E. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2017 r., nr SKO.[...] w przedmiocie specjalnego zasiłku...
Administracyjny w Lublinie oddalił skargę E. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w z dnia [...] listopada 2017 r., nr SKO.[...], w przedmiocie specjalnego zasiłku...

II SA/Ol 918/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-01-23

Odwoławczego z dnia '[...]'., nr ‘[...]' w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. W dniu 10 grudnia 2013r...
'[...]', nr '[...]', utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy z dnia '[...]'., odmawiającą przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki...

II SA/Łd 884/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-17

Odwoławczego w Ł. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a: - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. a.bł....
[...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W dniu 20 lutego 2015 roku skarżący wniósł o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku wnioskując...

I SA/Wa 1261/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-10

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2017 r., nr [...], w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Pełnomocnik...
w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku...

IV SA/Wr 483/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-06

niejawnym sprawy ze skargi [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku...
opiekuńczego postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Zarządzeniem z dnia 30 grudnia 2013 r. wyznaczono w niniejszej sprawie termin rozprawy na dzień 31...