Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 720/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-12-12

niż do ukończenia 25 roku życia., Odnosząc się do pozostałych zarzutów odwołania organ wyjaśnił, że pobieranie przez A. B. specjalnego zasiłku opiekuńczego na ojca nie wyklucza...
. specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016r. poz. 162 ze zm.) stanowi...