Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

II SA/Wa 149/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-17

, nazwisko, adres, nr telefonu) oraz stan rodziny (imię, nazwisko, data urodzenia dzieci), okres retencji danych 50 lat, 3) dokumentacji dot. wypłaty zasiłku opiekuńczego...
oraz oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego z danymi dzieci oraz współmałżonka (imię, nazwisko, informacji czy współmałżonek pracuje i wykonuje pracę w systemie pracy...