Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

III SA/Kr 1364/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-07

świadczeń: 1) świadczenia rodzicielskiego lub 2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub 3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub 4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa...
, utrzymuje się z renty socjalnej z ZUS oraz zasiłku pielęgnacyjnego z MOPS. Mąż skarżącej pracuje., Decyzją z dnia [...] 2021 r. Burmistrz Miasta odmówił przyznania skarżącej...