Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bk 681/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-07-11

specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a w uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 8 lipca 2014r. sygn. akt II SA/Bk...

III SO/Gd 25/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-27

specjalnego zasiłku opiekuńczego (bowiem została uchylona zaskarżona decyzja i poprzedzająca ją decyzja Prezydenta z dnia 6 września 2016 r. nr [...]), wniesiona została...
zasiłku opiekuńczego. W konsekwencji - po ponownym rozpoznaniu sprawy - organ I instancji decyzją z dnia 19 maja 2017 r. (nr [...]) odmówił stronie przyznania...