Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

II SA/Go 1131/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-25

rodziny ustalono, że skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z małżonką M.R., która nie pracuje ponieważ pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany na Z.R....
oraz otrzymywanym przez niego w związku z tą niepełnosprawnością zasiłkiem pielęgnacyjnym oraz specjalnym zasiłkiem opiekuńczym przyznanym M.R. wobec sprawowania opieki...

V SA/Wa 4412/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-09

w kwocie 106 zł, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na M.L. w kwocie 80 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad mężem M.L. w kwocie...
ambulatoryjnej, zaświadczenia z Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dot. zasiłków rodzinnych otrzymywanych przez żonę E.L. oraz informacji zawartych we wniesionych...

I SA/Rz 232/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-17

i rozliczeniowe do ZUS, ustalano prawa do świadczeń, zasiłków chorobowych i opiekuńczych pracowników, prowadzono akta osobowe pracowników. Dokumentami potwierdzającymi...
warunków nauki, wychowania i opieki;, 1a) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem...

V SA/Wa 1488/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

na zasiłki celowe z przeznaczeniem np. na zakup opału, leków, środków opatrunkowych oraz mleka dla dzieci wymagających specjalnej diety, czy też przyznanie usług...
opiekuńczych. Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej MOPS jest trudna sytuacja gospodarcza oraz uwarunkowania demograficzne miasta, co przekłada się na zwiększenie liczby...