Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

III SA/Kr 216/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-03

świadczenia w związku z opieką nad ojcem - Panem J. B., Organ stwierdził, że z zebranej dokumentacji wynika, że L. Z. pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu...
prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Tym samym na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego skarżąca wniosła o uprzednie uchylenie aktualnie...