Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

III SA/Kr 369/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-26

uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna...
. w sprawie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących pod ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości...

II SA/Rz 128/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-02-19

rodzinna w wysokości 1 200 zł. Wcześniej skarżący pobierał także zasiłek opiekuńczy, jednak w związku ze zmianą regulacji stracił do niego prawo. Jako comiesięczne wydatki...
, która przez szesnaście godzin dziennie podłączona jest do specjalnej aparatury tlenowej. W związku ze sprawowaniem opieki nad matką skarżący nie może podjąć zatrudnienia...