Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

I SA/Gl 408/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-14

. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);, 2) osoby, które ukończyły 75 lat;, 3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu...
kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, są zwolnieni z opłat abonamentowych i załączyła na tę okoliczność kserokopie decyzji o przyznaniu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego...

III SA/Wr 242/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-07

, które ukończyły 75 lat;, 3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń...
pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),, d) posiadające prawo do zasiłku...

I SA/Gl 1610/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę...

I SA/Ol 458/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-12

społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);, 2) osoby, które ukończyły 75 lat;, 3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek...
opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu...

III SA/Łd 483/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-02

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu...
. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),, d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia...