Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

III SA/Kr 877/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-23

o Niepełnosprawności z dnia 5 maja 2015 r. znak [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: skargę odrzucić. Wojewódzki Zespół do Spraw...
2015 r. znak [...] odmówił nadania rygoru natychmiastowej wykonalności ww. decyzji, dotyczącego karty parkingowej, z uwagi na to, iż powyższa sprawa - w ocenie organu...

IV SA/Gl 1070/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-05

wygaśnięcie w całości wymienionego na wstępie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W motywach rozstrzygnięcia wskazano...