Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

II SA/Kr 1372/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-07-12

pozwolenia wodnoprawnego - w pkt l nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, w pkt II decyzji udzielił Gminie W. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie...
Wodnych w K. z dnia 15 października 2009 r., wniosek Wójta Gminy W. z dnia 31 maja 2010 r. o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wraz z oświadczeniem...

I SA/Ke 241/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-06-19

, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie...

I SA/Ke 284/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-07-17

administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania...

II SA/Kr 1739/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-11

, obudowanych konstrukcją żelbetowo-murowaną. Decyzji została nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Po rozpatrzeniu odwołań J.B. oraz R.B. i innych......., z dnia 13...
rozstrzygnięcia o wykonalności tego aktu lub czynności jest obligatoryjne. Wniosek został zatem złożony w terminie., sygn. akt II SA/Kr 1739/11, W zakresie powyższego wniosku...

II SA/Go 337/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-28

uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (art. 61 § 2 p.p.s.a....
akt administracyjny kwalifikuje się do tak rozumianego wykonania, a co za tym idzie nie każdy wymaga wykonania. Co do zasady, cechy wykonalności nie mają decyzje odmowne...

I SA/Gd 1302/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-29

, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie...

I SA/Ol 334/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-11-14

rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. We wniosku, Spółka nie zwróciła się do Sądu o wstrzymanie na podstawie art...

SA/Sz 2368/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-28

, poz. 400/zwolnił J. B. ze służby w Państwowej Straży Pożarnej i na podstawie art. 108 § 1 kpa nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Przesłanką zwolnienia J...
stwierdzającej nieprzydatność do służby. Odnosząc się do wniosku strony o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu I instancji, organ orzekający uznał...

II SA/Go 347/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-10

, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie...
, że nie posiada oszczędności pozwalających na natychmiastową zapłatę orzeczonej kwoty powiększonej o odsetki. Uzyskiwane przez stronę skarżącą dochody z działalności...

II SA/Go 336/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-17

rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (art. 61 § 2 p.p.s.a.). Stosownie do treści art. 61 § 3 p.p.s.a....
się do tak rozumianego wykonania, a co za tym idzie nie każdy wymaga wykonania. Co do zasady, cechy wykonalności nie mają decyzje odmowne., Decyzja, której dotyczył rozpatrzony...
1   Następne >   3