Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

II SA/Wa 85/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-07

. [...] i wydania go w stanie wolnym powodowi - [...], zaś w pkt VII wyrokowi w pkt I w odniesieniu do W. K. i [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Zatem...