Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

I OSK 2880/15 - Wyrok NSA z 2016-02-03

nadano rygor natychmiastowej wykonalności i gdy decyzja ta dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, właściwy zarządca drogi, w niniejszej sprawie...
rygor natychmiastowej wykonalności, przeznaczony został do rozbiórki w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji...

I OSK 2881/15 - Wyrok NSA z 2016-02-03

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności i gdy decyzja ta dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, właściwy...
, że decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności...

I OSK 2879/15 - Wyrok NSA z 2016-02-03

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności i gdy decyzja ta dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, właściwy...
drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Nie jest też sporne, że faktyczne objęcie nieruchomości wywłaszczonej w drodze specustawy nie nastąpiło w terminie 120...