Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Dzielnicy X

I OSK 2108/18 - Wyrok NSA z 2018-12-05

o nakazaniu opuszczenia budynku nadaje rygor natychmiastowej wykonalności, a gmina jest wówczas zapewnić takim osobom lokal socjalny. Skoro syn skarżącej z rodziną...